Obligacje skarbowe wybranych państw świata

Obligacje skarbowe wybranych państw świata

Do najbardziej opłacalnych obligacji skarbowych należą obligacje tzw. państw rozwijających się. Należą do nich Chiny, Indie czy Rosja. Są to państwa o dużych gospodarkach, których szybki wzrost gospodarczy daje inwestorom znaczną okazję na bezpieczne zainwestowanie środków pieniężnych. Inwestowanie to, jak każde wiąże się ryzykiem, ale ryzyko to jest nieco mniejsze niż w przypadku wielu innych gałęzi gospodarki czy innych papierów wartościowych. Państwa te emitują obligacje chętnie kupowane przez inwestorów na całym świecie. Istotne są też obligacje Stanów Zjednoczonych, których gospodarka jest największą na świecie, jest też bardzo stabilna. To gwarantuje popularność obligacji wśród inwestorów na całym świecie. Inwestorzy ci patrzą przede wszystkim na sytuację gospodarczą danego państwa. Dlatego im sytuacja gospodarcza kraju jest lepsza, tym większa szansa na zainteresowanie ze strony inwestorów. Stąd popularność obligacji skarbowych takich krajów jak Chiny, Indie, Rosja czy USA. Obligacje krajów wolno się rozwijających lub krajów o trudnej sytuacji gospodarczej nie mogą liczyć na zainteresowanie ze strony większych inwestorów, muszą zatem szukać nabywców swoich obligacji wśród osób prywatnych. W obligacje krajów szybko rozwijających się lub takich o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej inwestują fundusze inwestycyjne. To potwierdza ich opłacalność i zainteresowanie nimi na całym świecie. A dla samych państw jest to doskonała sposobność na uzyskanie dodatkowego dochodu.