Od złożenia zlecenia do sprzedaży akcji

Od złożenia zlecenia do sprzedaży akcji

Klient, składający zlecenie w biurze maklerskim, może to zrobić jako jeden z kilku rodzajów zleceń: zlecenie rynkowe wykonane będzie najszybciej po cenie, jaką aktualnie oferuje rynek, zlecenie z limitem ma z kolei określone przedziały cenowe, poniżej których klient nie jest skłonny sprzedawać swoje akcje, zlecenie typu stop loss będzie wykonane, gdy pojawi się oferta kupna lub sprzedaży zgodna z ceną sprzedaży lub kupna, podaną przez klienta. Zlecenie rynkowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie znane są jako zlecenia PKC – po każdej cenie. Zlecenie może być ważne do odwołania albo do konkretnej daty, do kiedy powinno być zrealizowane zgodnie z warunkami, jakie podał klient. Zlecenie na otwarcie giełdy pozwala dokonywać transakcji w dniu otwarcia giełdy po cenie, jaką aktualnie będzie dyktować rynek, z kolei zlecenie na zamknięcie jest ważne na krótko przed zamknięciem giełdy. Zlecenie, złożone przez klienta, jest przekazywane na giełdę do stanowiska danej firmy, skąd następnie przekazuje się je do maklera, który dokonuje transakcji. Informacja zwrotna, o zawartej transakcji, trafia do klienta albo poprzez biuro maklerskie, w którym dokonywał transakcji, albo bezpośrednio na jego rachunek brokerski, jeśli transakcję zlecał bezpośrednio w systemie komputerowym. Wszystkie transakcje, dokonywane przez maklerów, są rejestrowane na stanowisku rejestratora.