PKN Orlen – spółka WIG20

PKN Orlen – spółka WIG20

Sektor przemysłu to 31,95% wszystkich akcji i inwestycji wchodzących w skład prestiżowego indeksu WIG20. W jego skład zalicza się dobrze rozwinięta w Polsce, jak i w wielu innych krajach Europy, sieć stacji paliwowych i spółek naftowych. Spośród nich największe udziały (8,35%) posiada PKN Orlen. To jedna z największych korporacji naftowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt spółek prawa handlowego. Główna działalność koncernu polega na przeróbce ropy naftowej na benzynę, olej napędowy, olej opałowy i paliwo lotnicze. Ponadto spółka zajmuje się również produkcją wielu produktów petrochemicznych i tworzyw sztucznych. Grupa Kapitałowa ORLEN posiada 7 rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w całej Europie. Sprzedaż paliw PKN Orlen jest prowadzona w Polsce na stacjach Orlen i Bliska. Z kolei w Czechach Grupę reprezentują Benzina i Benzina Plus, a w Niemczech – Star. Na Litwie z kolei bardzo aktywnie udzielają się stacje Ventus i Orlen Lietuva. PKN Orlen S.A. ma bardzo istotną pozycję na rynku sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej w Polsce. Segment petrochemiczny Grupy Kapitałowej ORLEN tworzą głównie Zakład Produkcyjny w Płocku oraz instalacje grupy oraz Basell ORLEN Polyolefins i czeski Chemopetrol.