Polska Grupa Energetyczna – spółka WIG20

Polska Grupa Energetyczna – spółka WIG20

Sektor usług stanowi 16,6% udziałów WIG20 – najbardziej prestiżowego indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ważną rolę na polskim rynku nie tylko gospodarczym, ale też inwestycji i handlu, odgrywa branża energetyczna. Spośród niej najwięcej sukcesów na Giełdzie odnosi Polska Grupa Energetyczna S.A. To największy producent i dostawca energii elektrycznej w Polsce, a ponadto jeden z czołowych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Firma w sposób bezpieczny i stabilny dostarcza energii dla ponad 5 mln swoich klientów. Idealną receptą na sukces jest umiejętne połączenie własnych zasobów paliwa, produkcji energii i finalnych sieci dystrybucji. Działalność PGE koncentruje się głównie wokół wydobycia węgla brunatnego oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych. W dodatku firma aktywnie działa w zakresie obrotu hurtowego, sprzedaży i dystrybucji własnych produktów. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce 6 listopada 2009 roku. Warto zaznaczyć, iż była to jedna z największych ofert polskiego rynku kapitałowego. Z pewnością była to największa tego typu oferta w całej Europie w roku 2009. Działalności Grupy Kapitałowej PGE przyświeca przede wszystkim zasada zrównoważonego rozwoju. Dzięki stosowaniu się do jej zaleceń PGE stała się jednym z największych inwestorów na polskim rynku finansowym.