Powody wejścia firmy na giełdę

Powody wejścia firmy na giełdę

Duże przedsiębiorstwa, jak również małe, jednoosobowe zakłady pracy, wciąż poszukują sposobów na pozyskanie środków finansowych, które umożliwią im rozpoczynanie kolejnych inwestycji. Wiele dużych firm, które chcą uniknąć konieczności zawierania kolejnych umów kredytowych w bankach na poczet realizacji zamierzonych projektów, podejmują decyzję o wejściu na giełdę. Wiąże się to z możliwością sprzedaży akcji, a tym samym wpływów finansowych z wykonywania tego typu operacji. Oczywiście nie jest to pozbawione konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów, jednakże kwoty wydane na emisje papierów wartościowych spółek są dużo niższe oraz bardziej opłacalne od zadłużenia na drodze bankowej oraz nie pociąga za sobą konieczności spłaty odsetek. Dodatkowym atutem wejścia na giełdę jest niewątpliwa reklama przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jej wiarygodności w oczach przyszłych kontrahentów. Wiąże się to z faktem, iż spółki obecne na GPW są zobowiązane podawać informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa zarówno w obrębie finansów, jak również podejmowanych nowych inwestycji. Dzięki temu partnerzy handlowi obecni i przyszli mogą być pewni, że dana firma jest wypłacalna i warto podjąć z nią współpracę. Decydując się na emisję kolejnych akcji, spółka nabywa niezbędne fundusze i może się rozwijać