Co to są obligacje

Co to są obligacje

Obligacje są to papiery wartościowe, które wydaje tzw. emitent, by uzyskać potrzebne mu na różne cele pieniądze. Osoba, która obligacje nabyła w pewien sposób udziela pożyczki, przy czym ma zagwarantowane, że po pewnym, z góry ustalony czasie obligacje zostaną wykupione, a obligatariusz oprócz oddanej kwoty uzyska dodatkową rekompensatę finansową. Termin wykupu, wartość obligacji, cena, oprocentowanie są nam znane już w momencie ich zakupu. Najbardziej znane są obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa, który pożycza pieniądze od obywateli i oczywiście zobowiązuje się je wykupić. Pożyczone pieniądze są przeznaczone na cele ujęte w budżecie lub na spłatę wcześniejszych zobowiązać. Takie obligacje emitują rządy różnych państw. Przywykliśmy uważać, że obligacje są papierami wartościowymi o najmniejszym stopniu ryzyka. Przecież praktycznie się nie zdarza, by jakie państwo ogłosiło się bankrutem i nie spłaciło wcześniejszych zobowiązań. Zdarza się jednak, że istnieje pewne ryzyko, że obligacje nie zostaną wykupione lub ich wartość drastycznie spadnie. Przykładem może być Argentyna lub ostatnio Grecja. W Polsce można dokonać zakupu obligacji oszczędnościowych i rynkowych. Obligacje oszczędnościowe są emitowane raz w miesiącu, a wartość każdej z nich to sto złotych. Dzielimy je na dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie.