Powszechna Kasa Oszczędności – spółka WIG20

Powszechna Kasa Oszczędności – spółka WIG20

PKO Bank Polski jest spółką, która posiada udziały w indeksie WIG20. Sektor finansów obejmuje 51,45% całego indeksu, z czego ważną rolę odgrywają banki. Udziały PKO to 16,06%. Jest to największy bank komercyjny w Polsce i w dodatku jeden z najstarszych. Od wielu lat to niekwestionowany lider na rynku bankowości detalicznej. Posiada ogromną sieć sprzedaży, nowoczesne usługi elektroniczne oraz ogromne sukcesy na polu działalności biznesowej i finansowej. PKO to bardzo ważny i cenny partner dla klientów biznesowych i inwestorów. Prowadzi 25% wszystkich rachunków dla przedsiębiorstw małych i średnich. Ponadto posiada ponad jedną piąta udziałów w całym rynku usług dla gmin, powiatów i województw. Na rynku emisji obligacji komunalnych zajmuje pierwszą lokatę. W ofercie PKO BP można znaleźć kompleksowe produkty i usługi finansowe, w tym również specjalistyczne (fundusze emerytalne, leasingi, jednostki funduszy inwestycyjnych). Bank przez wiele lat za swoją działalność otrzymał wiele prestiżowych nagród. Są to między innymi Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu BBC i tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Za inwestowaniem w PKO przemawia także długoletnia tradycja – ten bank istniał już za czasów II RP. Spółka powstała w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego.