Problematyka złota na rynkach Forex

Problematyka złota na rynkach Forex

Rynki Forex realizują zadania inwestycyjne również w zakresie operowania wartością złota. Takie zabezpieczenia finansowe stanowią dla większości inwestorów o wiele lepsze rozwiązania, aniżeli zakup konkretnych walut. Często zatem dochodzi do sytuacji, której podstawowym czynnikiem wymiennym staje się właśnie owe dobro. W układzie walutowo – złotowym zauważalny jest wyraźny wskaźnik poszczególnych relacji giełdowych. Cena złota odwrotnie proporcjonalnie wpływa na kształtowanie się kursu dolara amerykańskiego. Oznacza to, że jeżeli zauważamy wzrost wartości złota, to oznacza on spadek wartości dolara i odwrotnie. Wszelkiego rodzaju połączenia tego typu stają się konkurencyjnym sposobem inwestowania jedynie w przypadku długoterminowych działań inwestycyjnych. W krótkim okresie czasu nie przyniosą jednak oczekiwanych efektów finansowych. Duża ilość złota na rynku oraz jego ryzykowny charakter powodują, że część inwestorów stawia jednak na inne dobra, typu ropa naftowa. Wykazuje ona podobne zasady współzależności walutowej z dolarem amerykańskim. Wszelkiego rodzaju dobra wartościowe, nie tylko omawiane powyżej złoto oraz ropa naftowa, stanowią zakres zainteresowania rynku Forex. Jest on na tyle elastyczny, że z łatwością przystosuje się do zmieniających się gustów inwestorów i kupców.