Obligacje – emitenci i daty wykupu

Obligacje – emitenci i daty wykupu

Obligacje mogą emitować zarówno przedsiębiorstwa, jak i Skarb Państwa czy gminy, banki, organizacje społeczne, w tym fundacje. Obligacje Skarbu Państwa mają termin wykupu zwykle dłuższy niż rok, a emitowane są po to, aby poprzez ich sprzedaż pokryć tak zwane dziury budżetowe. Zapewniają relatywnie niskie zyski, ale i inwestowanie w nie jest raczej bezpieczne, ponieważ gwarantem wypłacalności jest Skarb Państwa, a dokładniej Ministerstwo Finansów. Do bieżącego finansowania wydatków budżetowych służą także emitowane przez Skarb Państwa boni skarbowe, o bardzo dużej płynności, emitowane na okres do jednego roku. Bony są sprzedawane na przetargach, a ich właściciele zarabiają na różnicy pomiędzy ceną nominalną bonu a ceną, po której dany bon kupili (na przetargach bony są sprzedawana z dyskontem cenowym). Bony skarbowe nie są dostępne dla inwestorów indywidualnych, ponieważ mają dosyć duże nominały, zwykle powyżej 10 000 zł. Obligacje komunalne, które emitują gminy i miasta, mają służyć temu, aby zebrać pieniądze na sfinansowanie między innymi budowy szkół, dróg czy oczyszczalni ścieków (często środki, zebrane poprzez emisję obligacji komunalnych, traktowane są jako wkład własny gminy do danej inwestycji, do której resztę środków pozyskuje się z funduszy europejskich). Termin wykupu obligacji komunalnych może sięgać nawet 30 lat.