Produkty strukturyzowane – lokaty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane – lokaty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane, zwane popularnie strukturami, często pojawiają się na rynku głównie jako produkty bankowe, umożliwiające wyższe zyski niż klasyczna lokata. Zakłada się je zwykle na dłuższe terminy, a ich budowa pozwala, przynajmniej w teorii labo na podstawie danych historycznych, zarobić więcej. Produkty strukturyzowane mają zwykle dzieloną kwotę, najczęściej na dwie części (może to być stosunek pół na pół, ale także np. 20 % do 80%). Zależy to od tego, czy produkt taki gwarantuje ochronę kapitału i zwrot kapitału w pełnej wysokości, w części, z drugiej strony znajdują się produkty strukturyzowane, które nie dają gwarancji zwrotu kapitału. Aby chronić kapitał, należy część środków zainwestować w produkty dające dużo mniejsze zyski, ale za to obarczone niższym ryzykiem – zwykle są to obligacje lub bony skarbowe. Reszta środków jest inwestowana w takie produkty, które dają dużo większe zyski – takimi produktami są akcje, określone towary (np. metale szlachetne, ropa naftowa, węgiel czy nawet cukier), ale także może to być produkt, ustalający inflację w określonym terminie. Inwestowanie w produkty strukturyzowane daje możliwość inwestowania środków w takie instrumenty, które normalnie nie są dostępne dla inwestorów indywidualnych, dlatego przyciągają swoją swoistą egzotyką.