Rola państwa w kursach walut

Rola państwa w kursach walut

Państwo, rozumiane jako całość instytucji państwowych, może mieć wielki wpływ na kursy poszczególnych walut. Dotyczy to zarówno waluty danego kraju, jak i walut obcych. Wpływ ten polega przede wszystkim na możliwości skupowania danej waluty, co prowadzi do jej umocnienia i ustabilizowania kursu. Państwa powinny też zachowywać stale pewien poziom rezerw walutowych, to znaczy skupić najpopularniejsze waluty świata, na wypadek, gdyby w znaczący sposób się one osłabiły. Rezerwy walutowe również mają wpływ na kurs danej waluty. Państwo ma też możliwość kształtowania kursów własnej waluty poprzez pewne mechanizmy gospodarcze oraz giełdowe. Niektóre państwa korzystają z tych możliwości częściej, inne rzadziej. Na przykładzie Polski można stwierdzić, że generalnie podejmuje się w tej sprawie zbyt mało działań. Państwo polskie powinno bardziej aktywnie dbać o kurs polskiego złotego. Możliwości takie ma Minister Finansów, Prezes Rady Ministrów, Narodowy Bank Polski i inne organy władzy. W wielu krajach instytucje państwowe podejmują znacznie aktywniejsze działania zmierzające do ustabilizowania bądź podniesienia kursu własnej waluty. I czynią to z pozytywnym skutkiem. A ponieważ kurs waluty ma ogromne znaczenie dla kondycji gospodarczej danego kraju, jest to sprawa niezwykle istotna i każde państwo powinno zabiegać o to, by jego waluta była możliwie najbardziej stabilna i miała wysoki kurs w porównaniu do innych walut.