Specyfika rynku forex i jego zasięg

Specyfika rynku forex i jego zasięg

Coraz więcej słyszymy w środkach masowego przekazu o relacjach zachodzących na rynku międzynarodowego handlu walutami, czyli po prostu o rynku forex – finansiści całego świata dobrze znają to pojęcie. Co ciekawe, jest to jedyna jakby giełda świata, gdzie handel prowadzony jest praktycznie 24 godziny na dobę – ma to swoje uzasadnienie, gdyż w forex obiorą udział mieszkańcy zarówno wszystkich krajów, jak i poszczególnych kontynentów – nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń czasowych ani odległościowych. Jedynie co tydzień ma miejsce niewielka przerwa w pracy rynku forex, jest ona ustalana w odniesieniu do czasu środkowoeuropejskiego – od godziny 22.00 w piątkowy wieczór do godziny 23 w wieczór niedzielny forex nie funkcjonuje. W sumie można z powodzeniem stwierdzić, że poprzez masowy rozwój połączeń internetowych taka forma międzynarodowego handlu walutą, jaką jest rynek forex, stał się możliwy do szerszego stosowania, co automatycznie generuje dużo większe obroty całościowe niż poprzednio, kiedy wykorzystywane były w tym celu tylko łącza telefoniczne. Sama formuła organizacji rynku forex powoduje, że jest to niezwykle ciekawa forma przeprowadzania transakcji, bowiem zachodzi w sposób płynny, niezakłócony praktycznie żadnymi nieprzewidzianymi uprzednio czynnikami – forex jest rynkiem walutowym wybitnie zdecentralizowanym.