VSM

VSM

Każde projektowanie najpierw opiera się o szkic, który potem jest rozwijany aż do osiągnięcia pożądanego celu. VSM mapowanie strumienia wartości składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest ocena obecnego produktu. Podlegają jej wszystkie jego cechy fizyczne, jak i właściwości praktyczne. Ocenia się je na podstawie różnych testów. Wyniki posłużą analizie i budowaniu modelu nowego lepszego produktu, który tworzony jest w oparciu o oczekiwania potencjalnych klientów, czyli różnorodne analizy rynkowe. Finalny produkt ma być tym czego oczekuje zarówno przedsiębiorstwo jak i klient. Nie można przy tym ograniczać się do schematycznego myślenia, a swoje analizy opierać na różnorodnych kierunkach. VSM pozwala na stworzenie projektu nowego, który jednak z czasem poddawany jest takim samym analizom jak jego pierwowzór, dąży się bowiem nieustannie do doskonałości, czyli filozofii Kaizen. Stworzenie mapy produktu w oparciu o różne zmienne, pozwala także określić, gdzie jest pole do poprawy i co można zmienić, aby jeszcze lepiej optymalizować wszystkie koszty prowadzonej działalność. Ograniczenie marnotrawstwa jest tutaj priorytetem. Dąży się do jego całkowitego wyeliminowania, a ponieważ jest to trudne prace odbywają się w procesie ciągłym.