Obligacje to opcja na trudne czasy

Obligacje to opcja na trudne czasy

Inwestorzy ostrożnie lokujący swoje środki, niechętni wobec ryzyka inwestycyjnego związanego z giełdą czy rynkami walutowymi, szukają sposobów bezpiecznego pomnażania pieniędzy. Dlatego ich wybór często pada na papiery dłużne, czyli obligacje, które nazywane są najlepszą lokatą na niepewne czasy. Nie wszystkie obligacje są równie wartościowe pod względem zyskowności i bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Najlepiej wyceniane są obligacje emitowane przez Skarb Państwa określonego kraju, jednak należy wystrzegać się obligacji państw uznawanych za niewypłacalne, z powodu słabej sytuacji finansowej i gospodarczej. Tak jest w przypadku choćby Grecji, której kłopoty wewnętrzne sprawiły, że papiery dłużne mają opinię niewiarygodnych. Stąd pojęcie obligacji śmieciowych, które oferowane są z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem, jednak obarczone są ogromnym ryzykiem, jako że ich emitenci mają niskie rankingi wiarygodności. Tego typu papiery przeznaczone są dla inwestorów spekulacyjnych, a wśród zwolenników obligacji jest takich zapewne niewielu. Dla tych najlepszym rozwiązaniem są obligacje oszczędnościowe emitowane przez polski Skarb Państwa. Dostępne są one w obiegu tylko dla inwestorów indywidualnych o statusie osób fizycznych, ponadto nie są oferowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.